Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 20-02-2022 kl. 10.00 Der er frokost kl. 12.00 Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse. Herunder beretning fra udvalgene. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse. Valg af formand eller kasserer. Jette Dahl som kasserer. Genopstiller [...]