HVAD KOSTER DET?

Kontingent – Medlemsskab af Struer Sejlklub inkl. medlemsskab af Dansk Sejlunion 

Aktivt medlem med båd

160000Kr.
 • Gældende fra 1. marts til 28. februar
 • Fartøjsmedlemsskab* – Kan indbefatte max to medlemsskaber på samme adresse

Aktivt medlem uden båd

80000Kr.
 • Gældende fra 1. marts til 28. februar

Ungdomsmedlem

80000Kr.
 • Gældende fra 1. marts til 28. februar
 • Inkl. leje af jolle til ungdomssejlads

Passivt medlem

80000Kr.
 • Gældende fra 1. marts til 28. februar

Ungdomsafdelingens prisliste 

Madordning forældre pr. gang

4000Kr.
 • Gældende fra 20. april til 15. oktober

Depositum Svømmevest

25000Kr.

Depositum Våddragt

25000Kr.

Aktivitetsgebyr – Deltagelse i praktisk sejlads og duelighedskursus er inkl. 1½ års medlemsskab af Struer Sejlklub

Kursus i praktisk sejlads

240000Kr.
 • August – Maj
 • Prisen er ekskl. prøvegebyr

Duelighedskursus

240000Kr.
 • Oktober – April
 • Prisen er ekskl. prøvegebyr

VHF kursus

120000Kr.
 • Oprettes efter behov

Speedbådscertifikat

120000Kr.
 • Prisen er ekskl. prøvegebyr

Udlejning – Leje af nedenstående materiel kræver aktivt medlemsskab af Struer Sejlklub – priserne er eks. medlemskontingent

J/80 - Leje ½ dag

50000Kr.

J/80 - Weekendleje

120000Kr.

J/80 pr. sæson til kapsejlads

480000Kr.

Salen i klubhuset – første dag (med adgang til køkken)

140000Kr.

Salen i klubhuset – efterfølgende dag (med adgang til køkken)

100000Kr.