BESTYRELSEN

Formand

På valg 2025

Bo Bjerre Dam
Tlf.: 5158 7381

Bestyrelsesmedlem

På valg 2025

Lasse Poulsen
Tlf. 2128 2197

Kasserer

På valg 2024

Jette Dall
Tlf.: 2372 5796

Sekretær

På valg 2024

Kaj Christensen
Tlf.: 2216 8362

Bestyrelsesmedlem

På valg 2024

Jørgen Jepsen
Tlf.: 2125 2211