KLUBHUSET

Klubhuset er til alle medlemmers brug. Klubhuset bruges til klubbens aktiviteter i vinterhalvåret samt til opstart og afslutning af klubbens aktiviteter i sommerhalvåret.

Du er altid velkommen til at bruge huset og faciliteterne omkring det til hyggeligt samvær af mere uformel art.

Brugerne er forpligtet på at rydde op efter brug – det gælder både opholdsrum, baderum og kabyssen.

Adgang til klubhuset

Alle medlemmer af Struer Sejlklub får en adgangskode så de kan komme ind i klubhuset. Koden er personlig.

Bådejere der har bådplads i Holstebro-Struer Havn kan få en kode ved henvendelse til bestyrelsen.

Gæstesejlere har adgang til klubhuset og dets faciliteter med den kode, de får i automaten/på nettet i forbindelse med betaling af havneafgift.

Vi går ud fra, at såvel vore egne medlemmer som vore gæstesejlere behandler klubhuset med omhu og forlader det i samme stand, som da I ankom – eller lidt bedre.

Udlejning

Salen i klubhuset kan udlejes til medlemmer af Struer Sejlklub efter nærmere regler.

Salen i klubhuset kan udlånes til foreninger efter nærmere regler.

Kontakt kassereren for at høre nærmere herom på kasserer@struersejlklub.dk