KLUBHUSET

Klubhuset er til alle medlemmers brug. Klubhuset bruges til klubbens aktiviteter i vinterhalvåret samt til opstart og afslutning af klubbens aktiviteter i sommerhalvåret.

Du er altid velkommen til at bruge huset og faciliteterne omkring det til hyggeligt samvær af mere uformel art.

Brugerne er forpligtet på at rydde op efter brug – det gælder både opholdsrum, baderum og kabyssen.

Adgang til klubhuset

Alle medlemmer af Struer Sejlklub får en adgangskode så de kan komme ind i klubhuset. Koden er personlig.

Bådejere der har bådplads i Holstebro-Struer Havn kan få en kode ved henvendelse til bestyrelsen.

Gæstesejlere har adgang til klubhuset og dets faciliteter med den kode, de får i automaten/på nettet i forbindelse med betaling af havneafgift.

Vi går ud fra, at såvel vore egne medlemmer som vore gæstesejlere behandler klubhuset med omhu og forlader det i samme stand, som da I ankom – eller lidt bedre.

Udlejning

Salen i klubhuset kan udlejes til medlemmer af Struer Sejlklub efter følgende regler:

 • Salen kan kun lejes til medlemmernes egne arrangementer i perioden primo september – ultimo maj. Klubhuset er dog booket anden lørdag i maj til Venø Rundt.
 • Lejer har ansvaret for, at der opretholdes almindelig ro og orden – både i og udenfor lokalet og vil blive draget til ansvar for eventuel beskadigelse af inventar mv.
 • Lejer har ansvaret for, at der ikke benyttes fyrværkeri i forbindelse med arrangementet, medmindre der foreligger en tilladelse fra Politiet
 • LUK’AF’et må ikke benyttes. Det står til rådighed for klubbens sejlere, gæstesejlere og campergæster.
 • Der er adgang til køkkenet og dettes faciliteter.
 • Tidsrum for lejemål:
  • Klubhuset udlejes døgnvis
 • Prisen kan ses på denne side – https://struersejlklub.dk/prisliste/
 • Lokalerne udlejes uden rengøring. Lejer skal selv sørge for rengøring før og efter lejemålet. Rengøringsmidler forefindes i klubbens rengøringsrum. (bag ved skydelågerne i hallen). Klude mv. findes i skuffe i køkkenet.
  • Lejer bestemmer selv behovet for rengøring før lejemålet.
  • Efter lejemålet:
   • Gulve skal støvsuges og vaskes i sal, køkken og på toiletter.
   • Affald skal fjernes, såsom affaldsspande i køkken og toilet. Tomme flasker og dåser, skal også fjernes. Brug havnens affaldscontainere.
   • Opvaskemaskine skal tømmes.
   • Køkkenets inventar skal aftørres og bageplader, ovn mv. skal rengøres.
  • Hvis der ikke er gjort rent efter endt lejemål, forbeholder Sejlklubben sig ret til at hyre et rengøringsfirma på lejerens regning.

Lejemålet er først gældende når nærværende kontrakt er underskrevet og betalt, senest 14 dage før lejemål.

Salen i klubhuset kan udlånes til foreninger efter nærmere regler.

Kontakt kassereren for at høre nærmere herom på kasserer@struersejlklub.dk