STRUER SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

I Struer Sejlklub har vi sejleruddannelser på mange niveauer. Vi arrangerer både teoretiske og praktiske kurser, for alle med interesse i sejlads. Hvis kurset indbefatter brug af klubbens både kræver det medlemskab af klubben. Visse teoretiske kurser, kan man deltage i, selv om man ikke er medlem (F.eks. VHF kursus), andre kurser såsom duelighedskurset og praktisk sejlads forudsætter medlemskab af klubben. Der er deltagerbetaling for kurserne.

Er et speedbåds-certifikat noget for dig?

Vi forventer at afvikle et speedbåds certifikat kursus maj og juni måned 2022, afhængig af deltagerantal. Vi tilbyder kurset over 2 aftener, med efterfølgende afholdelse af praktisk prøve.

Gå ind på betaling og tilmeld dig – så vil du få besked på et tidspunkt, når der er nok deltagere til et hold.

Praktisk sejlads

Hvornår forgår det?

Der undervises hver mandag og torsdag med start kl. 18.00 – Undervisningen foregår i august-september samt maj-juni måned. Juli holder vi ferie
Hvis vejret er med os, vil der blive mulighed for sejlads 16 gange under kurset.

Kurserne

Kurserne er opdelt i niveauer, der henvender sig til uøvede og øvede.

På kurset for uøvede vil vi gennemgå bådene og få styr på alle udtryk. Der vil blive øvet meget i at komme sikker ud og ind i havnen. Sejle efter kurs og hvordan er det nu med vejret og vindforholdene i dag. Vi når nok også at sejle ind i fremmede havne (Venø) i løbet af de aftener der sejles.

På kurset for øvede har vi styr på det, med havnemanøvrer. Skulle det knibe lidt, genopfrisker vi hvordan det helst skal foregå.
Her vil der blive brugt mere tid på, hvordan båden trimmes og brug af de sejl, der er til rådighed. Der kan også ruges til, hvordan man ankre op m.m.

Motorbådsejer kan altid deltage på begge kurser og vil også noget ud af det. Skulle der være motorbådskursister til et helt hold (3-4 deltager) vil der blive oprettet et hold for motorbåde. Er der en kursist, der gerne vil bruge egen båd til undervisningen, finder vi ud af det.

Forventninger til kursister i sejlerskolen, med praktisk sejlads

Kurserne henvender sig til alle, som enten er begyndt at sejle eller går med drømmen om, at komme til at sejle.
Har du tidligere prøvet lidt sejlads med enten motor-, sejlbåd eller er din største sejlerfaring færgen til Fur?

Det er ikke det der er afgørende for at kunne være med som kursist i Struer Sejlklubs sejlerskole.

Vi vil altid sammensætte holdene, så undervisningen bliver blandt kursister på samme niveau, så jeres forudsætninger som kursister, er ikke det afgørende.

Når en kursist er tilmeldt et kursus, forventes det at kursisten deltager aktivt i undervisningen, og ved evt. fravær fra en undervisningslektion bliver meldt afbud til instruktøren.

Beklædning og forsikringsforhold

Alle skal selv sørge for vand og vindtæt tøj, fornuftige sko der kan stå fast og ikke smitter af samt en godkendt redningsvest.
Kursisten skal være dækket af egen fritids- og ulykkesforsikring m.m., da klubben ikke kan tegne forsikring på kursister.
Link til pris og tilmelding

Klubbens både

Klubben er ejer af 2 stk. J/80 sejlbåde – Denne bådtype er en fin, ret sportslig sejlbåd, der er god som skolebåd.

Klubben råder derudover over 2-3 H-Både, som medlemmer af klubben stiller til rådighed – Denne bådtype er og en fin båd, men har en mere godmodig måde at sejle på.

Duelighedskursus – teoretisk sejlads

Hvornår forgår det?

Som en del af duelighedsundervisningen for fritidssejlads afholder Struer Sejlklubs sejlerskole i vinterhalvåret den teoretiske undervisning i sejlklubbens lokaler.

Undervisningen starter tirsdag kl. 19.00 i uge 43 og har et forløb på i alt 20 lektioner hvor den afsluttende er afholdelse af prøve i det tillærte stof. Prøven består af en søkortopgave, en gennemgang af søvejsregler, godt sømandsskab, sejladsplanlægning samt en lang række kendskaber til sikkerhed til søs, herunder brand og livredning.

Moduler der gennemgås:

 • Navigation
 • Søvejsregler
 • Ansvar og vagthold ombord
 • Havmiljøet
 • Sømandskab
 • Sikkerhed til søs
 • Forebyggelse og bekæmpelse af brand
 • Fritidsfartøjers maskineri
 • Afmærkninger af danske farvande

Materialer

Til kurset er det nødvendigt at man anskaffer eller allerede har det nødvendige kursusmateriale som det nyeste

 • Søkort over Kattegat sydlige del – nr. 102 U
 • Afmærkninger af danske farvande
 • Duelighedsbogen
 • Søvejsregler
 • Kurslineal
 • Tegnetrekant med vinkelmåler
 • Kortpasser
 • Alm passer og blyant

Udgifterne til kursusmateriale er ca. 1.200 kr. – 1.300 kr. Der kan arrangeres fælles indkøb for at spare fragtomkostninger

Desuden skal der påregnes udgifter til afholdelse af prøve – ca. 400 kr. som betales umiddelbart forud for prøvens afholdelse.

Betaling af kursusgebyr og medlemskab sker via betalingsmodulet på hjemmesiden, kursus-materiale betales til leverandøren og prøven afregnes med instruktør / censor.

Struer Sejlklubs sejlerskoles instruktører

Ud af sin medlemsskare søger Struer Sejlklub at have instruktører og videreuddanne disse i nødvendigt omfang således, at de besidder evner – såvel fagligt som pædagogiske – og således at de kan indgå i et team af instruktører.

Struer Sejlklubs instruktører er først og fremmest erfarne sejlere og de fleste har egen båd. Flere har gennemgået diverse kurser under Dansk Sejlunion.

Priserne

Se prisen for sejlerskolen på nedenstående link. Prisen er for alle lektionerne. Til denne pris er man medlem af sejlklubben under hele kursusperioden og kan bruge faciliteterne som klubben har og deltage i de arrangementer der er i klubben.

Der er mulighed for tilmelding fra medio januar, vedr. praktisk sejlads i sæsonen 2022, gå ind på linket og tilmeld dig eller send en e-mail til sejlerskole@struersejlklub.dk

Link til pris og tilmelding – vælg punktet praktisk sejlads eller duelighedskursus

Kontakt praktisk sejlads

Er du i tvivl eller har spørgsmål i forhold undervisningen i praktisk sejlads, er du velkommen til at tage kontakt til koordinatoren for praktisk sejlads Charlotte Nygaard.

Er det spørgsmål til undervisningen i duelighed, speedbådskørekort samt praktisk prøve, er du velkommen til at tage kontakt til koordinatoren for dette Otto G. Jensen.

Charlotte Nygaard
Tlf.: 2532 6486
Otto G. Jensen
Tlf.: 9154 0257