UNGDOMSAFDELING

Bliv ungdomssejler

Har du lyst til at blive sejler i Struer Sejlklub?

Sommersæsonen begynder første torsdag i maj og det du skal gøre er at møde op til vores træningsaften om torsdagen kl. 17.15.
Vi træner fra kl. 17.30 – 19.30 og derefter spiser vi aftensmad sammen. Vi afslutter aftenen ca. kl. 20.30.

Der tilbydes 3 prøvetræninger, for at nye sejlere kan se om det er noget for dem.

Udstyr, joller og beklædning:

Som sejler har du behov for noget udstyr, men som begynder i Struer Sejlklub behøver du ikke noget specielt. Regntøj og gummistøvler er en rigtig god start. Klubben har en del våddragter og redningsveste, der kan lånes af sejlklubben mod betaling af depositum.

Husk en pose med skiftetøj, og husk det er ofte meget koldt på vandet.

Struer Sejlklub råder over 29 joller af forskellige typer, som udlånes til klubbens medlemmer. Som begynder mellem 8 og 14 år starter man i en optimistjolle, som stilles frit til rådighed af klubben.

Indmeldelse

Indmeldelse kan gøres på Struer Sejlklubs hjemmeside eller ved at kontakte en af ungdomsudvalgets medlemmer.

Forældreinddragelse

Ungdomsafdelingens eksistens forudsætter et vist forældreengagement, fordi alt arbejde i klubben kører på frivillig basis. Det er derfor et krav, at alle forældre yder et bidrag for at ens barn kan få del i de mange fordele, som Struer Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder.

For at dette kan fungere i praksis, er der følgende overordnede gensidige forventninger:Ungdomsafdelingens forældre forventes at støtte op om og deltage i ungdomsudvalgets arbejde ved at påtage sig nødvendige funktioner i driften af ungdomsafdelingen.

Forældreopgaver

Forældrene til alle sejlerne forventes at bidrage til følgende arbejdsopgaver:

 • Hjælp til træning
 • Hjælp til sejlerne med vedligeholdelse af grej og jolle.

Forældre til kapsejlere forventes også at:

 • Hjælpe med jolletransport til stævner.
 • Hjælpe til ved klubbens egne stævner.
 • Opbakning i forbindelse med hjælp ved sociale arrangementer.

Ansvaret for løsningen af de enkelte opgaver koordineres af ungdomsudvalget. For yderligere at synliggøre opgaverne laves et opslag i på ungdomsafdelingens opslagstavle, så ingen kan være i tvivl om, hvilke opgaver, der skal løses. Fordelingen af opgaver fordeles ligeligt over året og mellem de enkelte forældre.

Som ny forældre

Som ny forældre er man de første gange kun forpligtet til at hjælpe sit eget barn med tilrigning, isætning af jolle og at være på havnen, mens barnet er på vandet. Det er meget vigtigt for de nye sejlere, at de føler sig trygge og ved, at forældrene står klar inde på land, hvis barnet vælter og bliver ked af det ude på vandet.

Tørnliste i forbindelse med træning

Der udfærdiges en tørnliste for hver sæson, der beskriver hvem, der sørger for støtten til trænerne i forbindelse med de ugentlige træningsseancer.

Følgende aktiviteter dækkes af i forbindelse med træningen:

 • Klargøring af følgebåd. (tank monteret på motor, og bøjer i båden)
 • Kajvagt til at modtage sejlere, der bliver sendt ind.
 • Hjælp i følgebåd. (hjælper instruktøreren med praktiske opgaver, bemærk regntøj og vest)
 • Forplejning til afslutning.

Ved tvivl eller problemer med tørnlisten kontaktes tovholderen for tørnlisten.

Krav til sejlerne

 • Du skal være 8 – 18 år.
 • Du skal kunne svømme ca. 100 meter.
 • Du skal deltage regelmæssigt i klubtræningen i Struer Sejlklub.
 • Den primære træning skal foregå i klubben, såfremt du sejler i en klubjolle.
 • Du skal repræsentere Struer Sejlklub ved alle de stævner, du deltager i.

Jolletildeling

Følgende er en beskrivelse af principper for tildeling og retningslinjer for jolletildeling.

Forholdene omkring Struer Sejlklubs joller er karakteriseret ved:

 • Jollerne tilbydes af Struer Sejlklub og administreres af ungdomsudvalget.
 • Ungdomssejleren har ansvaret jollen og dens vedligehold i sæsonen. Dvs. jollen gennemgås for skader forår og efterår.
 • Træningen følges i Struer Sejlklub, såfremt der sejles i en klubjolle.
 • Sejleren repræsenterer Struer Sejlklub ved stævner, såfremt der sejles i en klubjolle.

Struer Sejlklub tilbyder Optimistjoller, Zoom8 og Feva-joller

Ungdomsudvalget tager i samråd med forældre og sejlere stilling til, hvilken jolle den enkelte sejler skal tilbydes. Udvalget tager hensyn til erfaring, resultater og ambitioner.

Organisation af Ungdomsafdelingen

Ungdomsudvalget er selvsupplerende og præsenteres på Struer Sejlklubs årlige generalforsamling. Ungdomsudvalget er er ansvarlige for ungdomsarbejdet overfor bestyrelsen og ungdomsudvalget er bestyrelsens kontaktpersoner.

Ungdomsudvalget består af:

 • Bent Bennedsen
 • Klaus Brask-Nielsen
 • Søren Christiansen

Daglig organisation

I det daglige arbejde vil ungdomsudvalgets møder være åbne for alle interesserede forældre, der derved i praksis kan deltage i udvalgets diskussioner, beslutninger og gennemførelse.

Ungdomsudvalget og forældregruppen omkring den forventes at varetage følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af vision, mål handlingsplan og budget for ungdomsarbejdet.
 • Tildeling og udlejning af joller.
 • Aktivitetsplanlægning.
 • Ansvar for og vedligehold af materiel (incl køb/salg), Joller, følgebåde og jollegård.
 • Sørge for opdateret regelsæt.
 • Annoncering og PR-opgaver.

Trænere og instruktører står for gennemførelsen af træningen både teoretisk og praktisk og både på land og på vandet. Forældre er behjælpelige med løsning af praktiske opgaver på land.