MEDLEMSAKTIVITETER

Medlemmer af Struer sejlklubs er vilde med vand, sejlbåde, motorbåde, joller, tursejlads, kapsejlads, havneliv, fællesskab, klubliv, konkurrencer og meget meget mere.

Struer Sejlklub laver mange forskellige aktiviteter for medlemmerne – både sommer og vinter. Som medlem er man i høj grad med til at præge aktiviteterne – både ved at tilrettelægge dem og ved at deltage i dem.

Du kan blive medlem af Struer Sejlklub – Klik på Betaling i den blå bjælke og opret dit medlemskab i dag.

Tegning af medlemskab

Der er to forskellige medlemskaber:

 1. Et fartøjsmedlemskab, er medlemskabet for dem der har båd. Fartøjsmedlemskabet indebærer, at alle, der er knyttet til det specifikke fartøj, har mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter og bruge klubbens faciliteterl. Der er dog aktiviteter der kræver at man ikke blot er tilknyttet et fartøj men har et personligt medlemskab.
  Til fartøjsmedlemsskabet knytter der sig ét eller max to personlige medlemskaber – skipper og én person mere med samme adresse. Disse to medlemmer er samtidig medlem af Dansk Sejlunion og har stemmeret på klubbens generalforsamling jf. vedtægterne.
 2. Et aktivt medlemsskab, der er for medlemmer, der ikke selv har båd. Som aktivt medlem kan man deltage i alle klubbens aktiviteter, og man er medlem af Dansk Sejlunion og har stemmeret på generalforsamlingen jf. vedtægterne.
  Man kan ikke tegne et aktivt medlemsskab, hvis man har en båd.

Opdatering af medlemskab

Hvis du skifter adresse, mobilnummer, mail-adresse el.lign. kan du opdatere dine medlemsoplysninger ved at logge ind på Conventus.

MEDLEMSAKTIVITETER

Lær at sejle

Ungdomssejlads – kræver personligt medlemsskab

Børn og unge kan lære at sejle i Struer Sejlklubs ungdomsafdeling. Der er bl.a. mulighed for at sejle i optimistjolle, Zoom8 og Vefa. Det er muligt at låne/leje jolle og sikkerhedsudstyr af Struer Sejlklub. Afdelingen har egne trænere. Læs mere om Ungdomsafdelingen, og hvordan du kan komme i gang med at sejle.

Teoretiske og praktiske kurser for voksne

Voksne kan deltage i teoretiske kurser i vinterhalvåret og i praktiske kurser i sommerhalvåret. Klubben råder J/80’ere.

Kapsejlads

Onsdag og torsdag aften er der kapsejlads. Torsdag kun for piger og onsdag for alle.

Torsdag aften er der pigekapsejlads, hvor der bliver dystet med liv og sjæl, og marginalerne bliver diskuteret ivrigt.

Sejlklubben er også medarrangør af kapsejladser, hvor flere klubber deltager bl.a. Fjordfræseren, Venø Rundt og 100 mil i Fjorden. Medlemmer af Struer Sejlklub deltager også i kapsejladser arrangeret af naboklubberne bl.a. Mors Rundt, Fur Livø i 8-tal og Pinsestævne.

Tursejlads

Rigtig mange af Struer Sejlklubs medlemmer er ivrige tur-sejlere. Her er det helt ligegyldigt, om man sejler i motorbåd eller sejlbåd.

Her er det vigtigste at komme ud og nyde naturen og være sammen med andre sejlere. Struer Sejlklub arrangerer 2 årlige ture. Pinseturen og Familierally.

På turene er der mange aktiviteter for både børn og voksne. En rigtig god måde at være sammen med de andre medlemmer af Struer Sejlklub.

Vinterarrangementer

Det er de færreste, der sejler året rundt, så når vintermørket sænker sig kryber Struer Sejlklubs medlemmer indendørs, hvor klubben afholder mange vinterarrangementer.

Klubaftener

Fra oktober til marts holdes der klubaften ca. én gang pr. måned. Emnerne for klubaftnerne kan fx være:

 • Sejleroplevelser i Middelhavet/Norge/Skotland….
 • Inspiration til sommertogtet
 • Sikkerhed om bord
 • Sejl og trim
 • Motor-aften
 • Stjernehimlen og navigation….

Medlemmerne bidrager selv med forslag. Arrangementerne annonceres på hjemmesiden og via mail.


Motion

Svømning

Der er rig mulighed for at holde sig i god form i vinterhalvåret. Struer Sejlklubs medlemmer kan gå i Struer svømmehal hver lørdag mellem kl. 16.00 og kl. 17.00. Der vil være en vis egenbetaling.