Kapsejlads

Onsdagssejladserne

Struer Sejlklubs aftenmatcher foregår hver onsdag fra slutningen af april til midt i september, hvor det bliver så tidligt mørkt, at vore dommere ikke kan se deltagerne.

Starttidspunkterne er for både med målerbrev kl. 18.30 og kl. 18.40. Sejlads for sjov starter kl. 18.50. Dette vil bevirke at bådene vil komme i mål næsten samtidigt.

Vort gamle klubhus, som ligger på molen mellem lystbådehavnen og trafikhavnen danner rammen om start og måltagning for kapsejladserne. Tilmelding foregår i klubhuset, hvor også banen der skal sejles offentliggøres.

Startlinjen ligger mellem en kapsejladsbøje ud for klubhuset og den inderste røde indsejlingsbøje til trafikhavnen, og første mærkerunding er altid den udlagte bøje ved Bremdal Strand, så der er således rig mulighed for tilskuere til at opleve starterne og de første og måske mest begivenhedsrige 500 meter af kapsejladserne.


Kapsejladsbanen består af 8 udlagte mærker i Struer og Venø Bugt. Kapsejladsmærkerne ligger med afstande mellem ½ – 1½ sm, så sejladserne giver mest mulig træning i taktik og “boat-handling”.

Aftenens bane udvælges hver onsdag inden kl. 18.00 med størst mulig hensynstagen til vindretning og styrke ud fra idéen om mest mulig kryds og platlæns sejlads, og derfor overlader vi halvvinds-sejladserne til distancesejladserne.
Målet for sejladserne er at de skal være af 1½-2 timers varighed. Til alt held er meteorologerne jo ikke altid helt troværdige, så ind i mellem bliver sejladserne enten længere eller kortere.

Ved min. 3 gennemførende både i hvert løb, vil der blive 1 fl. vin til vinderen af hvert start. Derudover vil der blandt de fremmødte besætninger blive udtrukket en omgang øl. Begge dele kræver at skipperen er tilstede i klubhuset efter aftenens sejladser.

Efter sejladserne har vi rig mulighed for at sejle kapsejladsen en 3-4 gange til ved bordene i klubhuset, hvor vores hovmester sørger for kaffe, mad og de obligatoriske kolde øl 🙂

Resultatet af aftenens sejlads bliver her offentliggjort og efterfølgende diskuteres de igen og igen.

Nye deltagere, der ønsker at prøve at sejle kapsejlads, er altid meget velkomne, og man kan tilmelde sig direkte i det gamle klubhus en onsdag aften eller ved at henvende sig til et medlem fra kapsejladsudvalget.


Klubmesterskab

Der vil blive sejlet om et klubmesterskab for de forskellige løb og årets sejladser vil tælle hertil.

Alle sejladser tæller i klubmesterskabet. Dvs. 16 onsdagssejladser, Venø Rundt forår og efterår, Gågadepokal løbet, Stjerneløbet og Fjordfræseren, i alt 21 sejladser. Der vil være en fratrækker for hver påbegyndt 4. sejlads i stævnet. Når den sidste sejlads Venø Rundt er sejlet den 1. oktober kan klubmester findes.

Kapsejladsudvalget vil gennem hele sæsonen opdatere hjemmesiden med resultater og stillinger.


Fjordfræseren

Den anden lørdag i september afholdes vores eneste “internationale” kapsejlads FJORDFRÆSEREN. Det er en distancesejlads, hvor alle kapsejlere i Limfjordskredsen inviteres til at deltage.

Fjordfræserens start og mål er ud for Nykøbing havn. Kapsejladsen afsluttes med spisning for interesserede sejlere lørdag aften.


Banekort og bestemmelser

Onsdagssejladserne

Venø Rundt Forår

Venø Rundt Efterår

Venø Rundt Onsdag aften

Fjordfræseren Lang Bane – Waypoints

Fjordfræseren Kort Bane – Waypoints

Fjordfræseren Nordlig Bane – Waypoints

Fur rundt


Bestemmelser

 

Fjordfræseren

Fjordfræseren 2016

Fur Rundt