Loading...
Kapsejlads2020-08-20T14:19:14+02:00

KAPSEJLADS I STRUER SEJLKLUB

Pigesejlads – klik her
Limfjordskredsens hjemmeside – klik her
Kapsejladskalender Struer Sejlklub
Bestemmelser Venø Rundt Efterår
Startliste for Start 1 2020
Stilling Klubmesterskabet Kølbåde Efterår Start 1
Distancer på kapsejladsbanen
Startliste for start 2
Stilling Klubmesterskabet Kølbåde Efterår Start 2
Bestemmelser Onsdagssejlads
Bestemmelser Venø Rundt Forår
Startliste For H-Båd 2020
Stilling Klubmesterskabet H-Både
Efterårskapsejlads Venø Rundt
Waypoint liste for Venø Rundt

Onsdagssejladser

Struer Sejlklubs aftenmatcher foregår hver onsdag fra slutningen af april til sidst i september.

Starttidspunkterne er for både med målebrev kl. 18.30 og kl. 18.40. Sejlads ”for sjov” starter kl. 18.50. Forskudte starttider bevirker at bådene kommer i mål næsten samtidigt.

Tilmelding foregår i klubhuset, hvor også banen der skal sejles offentliggøres kl. 17:50 og kl. 17:20 efter 1. september.

Det lille “gamle klubhus”, som ligger ude på betonmolen (Bro1) mellem lystbådehavnen og trafikhavnen, fungerer som starthus, og danner rammen om start og måltagning for kapsejladser.

Efter sejladsen

Umiddelbart efter afsluttet sejlads mødes vi i Klubhuset til fælles spisning og offentliggørelses af aftenens resultater. Derudover vil der blandt én af de fremmødte besætninger, ved lodtrækning, blive udtrukket en omgang øl. Under og efter spisningen har vi rig mulighed for at ”sejle” kapsejladsen 3-4 gange igen rundt ved bordene.

Hvis du lyst at blive kapsejler og ønsker en prøvesejlads, er du altid velkommen. Mød op i klubhuset ca. kl. 17:30 en onsdag, og henvend dig til et medlem eller en fra kapsejladsudvalget. (Ring evt. forinden til Stig Laursen på mobil: 5168 0520).

Klubmesterskab

Vi kapsejler om klubmesterskabet igennem hele sæsonen. Én klubmester skal findes i hver start når alle årets sejladser er afsluttede.

Der sejles ikke med lokalt handicap.

Målerbrev hentes af kapsejladsudvalget hos Dansk Sejlunion lørdagen efter ”Tune-up” sejladsen, samt sidste dag i juli måned.

En båd kan ikke deltage/opnå point i starter inden gyldigt målebrev hos Dansk Sejlunion er udstedt.

Der sejles 2 halvlege. En Forårs- og en Efterårs halvleg. Der kan ændres målebrev inden start af hver halvleg.

Hvis der skiftes sejl i løbet af en halvleg vil beregningsproceduren være som i følgende eksempel: Når et sejl byttes ud i løbet af en halvleg til et mindre sejl, fortsætter man på eksisterende målebrev som om intet var hændt. Bytter man derimod ud med et større sejl, vil det ny målebrev blive ændret i Sailwave til at gælde for alle sejladser i indeværende halvleg.

I år indgår Venø Forår, Venø Efterår samt Fjordfræseren med point til klubmesterskabet på lige fod med onsdagssejladser. Dettes skal ses som et initiativ til at få flere både/sejlere på vandet og til at bakke op om fælles arrangementer i Limfjorden. Kapsejladsudvalget vil bidrage med én kasse øl eller sodavand til fællesskabet af Struerbåde når vi samles i fremmede havne.

Som forsøg sejles 4 ”Onsdagssejladser” i august måned med ”harestart” og hvor Otto planlægger baner og laver startlister. Resultaterne indgår alle i efterårets halvleg. Ved harestarter henstilles til kun at sejle i startområdet 5 min før egen start og i øvrigt holde godt udsyn med allerede startede både når der sejles ud af havnehullet.

Det tilstræbes at der generelt er minimum 4 aktive både i hvert løb.

Ved manglende ”bøje” under en kapsejlads vendes mærket ifølge egen kortplotter og der sejles videre. Dvs. at første ankomne båd til det manglende mærke ikke skal ligge sig som ”mærke båd”. Ændringen informeres i Tune-up mailen samt mundtligt inden første start.

Kapsejladsudvalget vil gennem hele sæsonen opdatere hjemmesiden med resultater. Se link øverst på denne side.

Banen

Startlinjen ligger mellem en kapsejladsbøje ud for det starthuset på betonmolen (Bro1) og den inderste røde indsejlingsbøje til trafikhavnen, og første mærkerunding er altid den udlagte bøje nr. 1 ved Bremdal Strand. Der er rig mulighed for som tilskuer at opleve starter og de første 500 meter af kapsejladserne.

Kapsejladsbanen foregår mellem 8 udlagte mærkebøjer i Struer- og Venø Bugt. Kapsejladsmærkerne ligger med afstande på mellem ½ – 1½ sm, så sejladserne giver mest mulig træning i taktik og “boat-handling”.

Aftenens bane tegnes på dagen inden kl. 17:50 med størst muligt hensyn til vindretning og vindstyrke.
Målet for sejladserne er, at de skal have en varighed af 1½-2 timers. Til alt held rammer meteorologerne jo ikke altid helt plet, så ind imellem tager sejladserne enten længere eller kortere tid end forventet.

Udover de større kølbåde og flerskrogsbåde, er der også et felt af op til 8-10 H-både. De sejler en bane som består af kun startlinien og 1 bøje som skal rundes. De når typisk 3 starter i løbet af en aften, da hver kapesjlads kun har en varighed af ca. 20-30 minutter, og løbet tilstræbes at ligge mellem havnen og Bremdal, således der altid er noget at kigge på onsdag aften.

Betaling

Deltagergebyr per båd for sæson 2020 er kr. 400,- eller kr. 30,- pr gang.

Betaling foretages inden udgangen af april måned via Mobil Pay til Sejlklubben på mobilpay til  #27558 med angivelse af bådens navn. Alternativt kan der afregnes  kontant til Søren eller Stig.

Fjordfræseren

Den anden lørdag i september afholdes vores eneste “internationale” kapsejlads FJORDFRÆSEREN. Det er en distancesejlads, hvor alle kapsejlere i Limfjordskredsen inviteres til at deltage.

Fjordfræserens start og mål er ud for Nykøbing havn. Kapsejladsen afsluttes med spisning for interesserede sejlere lørdag aften. Kapsejladsudvalget leverer én kasse øl til de Struerbåde som ankommer dagen forinden. Samlingssted oplyses senere.