KAPSEJLADS I STRUER SEJLKLUB

Onsdagssejladser

Struer Sejlklubs aftenmatcher foregår hver onsdag fra slutningen af april til sidst i september.

Starttidspunkterne er for både med målebrev kl. 18.30 og kl. 18.40. Sejlads ”for sjov” starter kl. 18.20. Forskudte starttider bevirker at bådene kommer i mål næsten samtidigt.

Det gamle hus, som ligger ude på betonmolen (Bro1) mellem lystbådehavnen og trafikhavnen danner rammen om start og måltagning for kapsejladser. Tilmelding foregår i klubhuset, hvor også banen der skal sejles offentliggøres kl. 17:50 og kl. 17:20 efter 1. september.

Startlinjen ligger mellem en kapsejladsbøje ud for det starthuset på betonmolen (Bro1) og den inderste røde indsejlingsbøje til trafikhavnen, og første mærkerunding er altid den udlagte bøje nr. 1 ved Bremdal Strand. Der er rig mulighed for, som tilskuer at opleve starter og de første 500 meter af kapsejladserne.

Efter sejladsen

Umiddelbart efter afsluttet sejlads mødes alle i Klubhuset til fælles spisning og offentliggørelses af aftenens resultater. Derudover vil der blandt én af de fremmødte besætninger, ved lodtrækning, blive udtrukket en omgang øl eller vand/kaffe. Under og efter spisningen har vi rig mulighed for at ”sejle” kapsejladsen 3-4 gange igen rundt ved bordene 😊

Hvis du lyst at sejle med, er du altid velkomne. Mød op i klubhuset ca. kl. 17:30 en onsdag og henvend dig til et medlem eller en fra kapsejladsudvalget. (ring evt. forinden til Stig Laursen mobil: 5168 0520).

Klubmesterskab

Vi kapsejler om et klubmesterskab igennem hele sæsonen. Én Klubmester skal findes i hver gruppe når alle årets sejladser er afsluttet.

Målebrev hentes af kapsejladsudvalget hos Dansk Sejlunion lørdagen efter ”Tune-up” sejladsen henholdsvis sidste dag i juli måned.

En båd kan ikke deltage/opnå point i starter inden gyldigt målebrev hos Dansk Sejlunion er udstedt.

Der sejles 2 halvlege. En Forårs- og en Efterårs halvleg. Der kan ændres målebrev inden start af hver halvleg.

Hvis der skiftes sejl i løbet af en halvleg vil beregningsproceduren være som i følgende eksempel:
Når et sejl byttes ud i løbet af en halvleg til et mindre sejl, fortsætter man på eksisterende målebrev som om intet var hændt. Bytter man derimod ud med et større sejl, vil det ny målebrev blive ændret i Sailwave til at gælde for alle sejladser i indeværende halvleg.

Kapsejladser som medregnes i klubmesterskabet er: Ca 18 onsdagssejladser samt Venø Rundt Forår, Venø Rundt Efterår samt Fjordfræseren. Dettes skal ses som et initiativ til at få flere både/sejlere på vandet og til at bakke op om fælles arrangementer i Limfjorden. Kapsejladsudvalget vil bidrage med en kasse øl/vand til fællesskabet af Struer både når vi samles i fremmede havne.

4 stk ”Onsdagssejladser” gennemføres som ”harestart” 2 i hver halvleg. Ved harestarter henstilles til kun at sejle i startområdet 5 min før egen start og i øvrigt holde godt udsyn med allerede startede både når der sejles ud og ind af havnehullet.

Det tilstræbes at der generelt er minimum 4 aktive både i hvert løb.

Ved manglende ”bøje” under en kapsejlads vendes mærket ifølge egen kortplotter og der sejles videre. Dvs. at første ankomne båd til det manglende mærke ikke skal ligge sig som ”mærke båd”.

Der vil være en ”fratrækker” for hver påbegyndt 4. sejlads i indeværende halvleg.

Kapsejladsudvalget vil gennem hele sæsonen opdatere hjemmesiden med resultater.

Banen

Kapsejladsbanen foregår mellem 8 udlagte mærkebøjer i Struer- og Venø Bugt. Kapsejladsmærkerne ligger med afstande på mellem ½ – 1½ sm, så sejladserne giver mest mulig træning i taktik og “boat-handling”.

Aftenens bane tegnes på dagen kl. 17:50, med størst muligt hensyn til vindretning og vindstyrke.

Målet for sejladserne er at de skal have en varighed af 1½-2 timers. Til alt held er meteorologerne jo ikke altid helt enige, så ind imellem tager sejladserne enten længere eller kortere tid at gennemføre.

Betaling

Deltagergebyr per båd for en sæson kr. 400,-

Som gæste båd kan man deltage gratis 2 gange, men skal tilmeldes inden starten hos Stig på 51680520 eller Søren på 4038 4844.

Betaling foretages inden udgangen af maj måned til via sejlklubbens betalingsmodul her på siden med angivelse af bådens navn.

Fjordfræseren

En lørdag i september afholdes vores regionale kapsejlads FJORDFRÆSEREN. Det er en distancesejlads, hvor alle kapsejlere i Limfjordskredsen inviteres til at deltage.

Fjordfræserens start og mål er ud for Nykøbing havn. Kapsejladsen afsluttes med spisning for sejlerne lørdag aften. Kapsejladsudvalget leverer én kasse øl til de Struerbåde som ankommer dagen forinden. Samlingssted oplyses senere.