Udlån af salen i klubhuset til foreninger

Regler for udlån af salen i klubhuset til foreninger:

Salen i Struer Sejlklubs klubhus kan lånes til klubaktivitet for eksterne klubber i vinterhalvåret – fra 15. oktober til 1. april. LUKAF’et indgår IKKE i lånet, ligesom toiletter og kabys deles med evt. brugere af klubhuset.


Krav til foreninger der ønsker at låne salen i klubhuset

Hvis en forening skal kunne låne lokalet til deres foreningsaktivitet, skal majoriteten af foreningens medlemmer være medlem af Struer Sejlklub.

Lokalet må bruges til foreningens aktiviteter, og der er adgang til Kabyssen til kaffebrygning.

Foreningens formand har ansvaret for, at Struer Sejlklub får en medlemsliste.
Foreningens formand har ansvaret for, at der opretholdes almindelig ro og orden – både i og uden for lokalet og vil blive draget til ansvar for eventuel beskadigelse af inventar m.v.

Foreningens formand har ansvaret for at lokalet forlades i samme stand som ved ankomsten – der er ryddet op, borde tørret af, og stole er sat på plads.


Særlige aktiviteter ud over klubaktiviteterne

Hvis foreningen ønsker at bruge lokalet til yderligere aktiviteter – evt. gøre brug af Kabyssen til madlavning mv., kan foreningen leje lokalet efter samme retningslinjer som Struer Sejlklubs medlemmer.


Ændringer af udlånet

Struer Sejlklub forbeholder sig ret til at aflyse foreningsaftnerne, hvis lokalet skal bruget til aktiviteter i Struer Sejlklubs regi.


Udfyld nedenstående formular hvis du og din forening ønsker at låne salen i klubhuset:

Oplysninger om foreningen:

*felter skal udfyldes

Foreningens navn *

Formandens navn *

Formandens adresse *

By *

Telefon *

Mailadresse *

Ugedag og klokkeslet hvor foreningen ønsker at benytte salen *

Startdato for lånet * Slutdato for lånet *

Hvilken aktivitet skal salen i klubhuset være rammen om *

Du vil hurtigst muligt få svar om det er muligt at låne salen i klubhuset

Evt. besked