Loading...
Sejlerskolen2019-09-25T12:06:53+00:00

STRUER SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

I Struer Sejlklub har vi sejleruddannelser på mange niveauer. Vi arrangerer både teoretiske og praktiske kurser, for alle med interesse i sejlads. Hvis kurset indbefatter brug af klubbens både kræver det medlemskab af klubben. Visse teoretiske kurser, kan man deltage i, selv om man ikke er medlem (F.eks. VHF kursus) – Duelighedskurset forudsætter medlemskab af klubben.
Der er deltagerbetaling for kurserne.

Instruktører

Struer Sejlklubs instruktører er først og fremmest erfarne sejlere og de fleste har egen båd. Flere har gennemgået diverse kurser under Dansk Sejlunion.

Struer Sejlklubs sejlerskoles instruktørpolitik:

Ud af sin medlemsskare søger Struer Sejlklub at have instruktører og videreuddanne disse i nødvendigt omfang således, at de besidder evner – såvel fagligt som pædagogiske – og således at de kan indgå i et team af instruktører.

Forventninger til kursister i sejlerskolen, med praktisk sejlads

Kurserne henvender sig til alle, som enten er begyndt at sejle eller går med drømmen om, at komme til at sejle.
Har du prøvet lidt sejlads med enten motor eller sejlbåd, eller kun været med færgen til Fur, er ikke det afgørende.
Vi vil altid sammensætte holdene, så undervisningen bliver blandt kursister på samme niveau
Så jeres forudsætninger som kursister, er ikke det afgørende.
Når en kursist er tilmeldt et kursus, forventes det at kursisten deltager aktivt i undervisningen, og at der ved evt. fravær fra en undervisningslektion bliver meldt afbud til instruktøren.

Klubbens både

Klubben er ejer af 2 stk. J/80 sejlbåde – Denne bådtype er en fin og ret sportslig sejlbåd

Klubben råder over 2-3 H-Både, som medlemmer af klubben stiller til rådighed – Denne bådtype er og en fin båd, men har en mere godmodig måde at sejle på.

Hvornår forgår det?

Der undervises hver mandag og torsdag og der startes kl. 18,00
Undervisningen foregår i maj-juni, samt august-september måned. Juli holder vi ferie
Hvis vejret er med os, vil der blive mulighed for sejlads 16 gange under kurset

Priserne

Se prisen for sejlerskolen på nedenstående link. Prisen er for alle lektionerne. Til denne pris er man medlem af sejlklubben i hele sæsonen og kan bruge faciliteterne som klubben har og deltage i de arrangementer der er i klubben.
Link til pris og tilmelding – vælg punktet praktisk sejlads

Beklædning og forsikringsforhold

Alle skal selv sørge for vand og vindtæt tøj, fornuftige sko der kan ståfast og ikke smitter af samt en godkendt redningsvest.
Kursisten skal være dækket af egen fritids- og ulykkesforsikring m.m., da klubben ikke kan tegne forsikring på kursister.
Link til pris og tilmelding

Kontakt

Er du i tvivl eller har spørgsmål i forhold undervisningen i praktisk sejlads, er du altid velkommen til at tage kontakt til koordinatoren for praktisk sejlads.
Bo Bjerre Dam på tlf: 5158 7381 eller på e-mail sejlerskole@struersejlklub.dk

Kurserne

Kurserne er opdelt i niveauer, der henvender sig til uøvede og øvede.

På kurset for uøvede vil vi gennemgå bådene og få styr på alle udtryk. Der vil blive øvet meget i at komme sikker ud og ind i havnen. Sejle efter kurs og hvordan er det nu med vejret og vindforholdene i dag. Vi når nok også at sejle ind i fremmede havne (Venø) i løbet af de aftener der sejles.

På kurset for øvede har vi styr på det, med havnemanøvrer. Skulle det knibe lidt, genopfrisker vi hvordan det helst skal foregå.
Her vil der blive brugt mere tid på, hvordan båden trimmes og brug af de sejl, der er til rådighed. Der kan også ruges til, hvordan man ankre op m.m.

Motorbådsejer kan altid deltage på begge kurser og vil også noget ud af det. Skulle der være motorbådskursister til et helt hold (3-4 deltager) vil der blive oprettet et hold for motorbåde. Er der en kursist, der gerne vil bruge egen båd til undervisningen, finder vi ud af det.