Struer Sejlklubs Rib-båd

Retningslinjer for brug af Struer Sejlklubs ribbåd

Ribbåden må kun bruges af personer godkendt af bestyrelsen, der som minimum skal besidde speedbådkørekort.

Ribbåden må kun bruges i Sejlklubbens regi.

Logbog skal udfyldes med:

  • brugerens navn
  • dato og klokkeslæt
  • ca. antal driftstimer på motor
  • formål/anvendelse

Hvis ribbåden påføres skader, skal Sejlklubbens formand kontaktes.