PIGESEJLADS I STRUER SEJLKLUB

I mange sejlerfamilier er det ”farmand”, der står ved roret. Konen eller kæresten kan få lov at hjælpe til med fortøjningerne, når der lægges til og fra land. Det har vi i hvert fald fra flere pålidelige kilder

Men i Struer Sejlklub er der mange piger, der både vil og kan selv. Det er ”Pigekapsejlerne”.

Hver tirsdag fra begyndelsen af april til slutningen af september – med en sommerferie pause i juli – sejles der kapsejlads på Limfjorden ud for lystbådehavnen.

Pigekapsejlerne er en broget flok og erfaringsgrundlaget er meget forskelligt. Nogle er nybegyndere, andre er erfarne sejlere med egen båd, og en tredje gruppe kan bare godt lide at sejle og få blæst tankerne godt igennem en gang om ugen. Ikke mindst med et godt kammeratskab og socialt samvær som sidegevinst. Den yngste pigekapsejler er lige flyttet hjemmefra – den ældste er folkepensionist.


Alle kan være med

Pigekapsejlads er åben for alle, der har lyst, og der sejles i alle bådtyper. Fra H-både og J-80’er til større og mindre turbåde, og hver tirsdag er der op mod 6-8 både på vandet.

Vi mødes i klubhuset, hvor man tilmelder sig dagens sejlads (det koster 25 kr. pr. båd), og hvor banen lægges efter vindretning og vindstyrke. Der sejles omkring 5-7 sømil og banen lægges så der er et par gode krydsben.

Starten går 18.45, hvor pigekapsejlernes tro væbner, ”Jeppe” Niels Peter Jepsen, holder skarpt øje med start- og mållinjen, og ikke mindst udregning af præmietider.

I begyndelse af sæsonen eller på aftener hvor vejret ikke er til sejlads bruges aftenen på at genopfriske regler, diskutere og prøve havnemanøvre eller noget helt andet.

Aftenen slutter i klubhuset, hvor de enkelte besætninger skiftes til at stå for kaffe og lidt mad – brød, en spegepølse, en leverpostej og en god ost. Her diskuterer besætningerne dagens sejlads og venter spændt på, at Jeppe skal komme med resultaterne.

En enkelt gang i sæsonen sejles der lidt længere.  Det er til Ladies Cup – der går Venø Rundt.

Sæsonen slutter med en hyggemiddag i klubhuset efter sidste sejlads, hvor alle kan komme med input til den kommende sæson. I januar mødes vi til nytårskur hvor det sociale er i højsædet.


SÆRLIGE REGLER FOR PIGEKAPSEJLADS 

Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF´s Regler for Kapsejlads 2017-2020

1. Bane:

Start og mållinie afgrænses mellem rød sejlrendebøje og bøje udlagt ud for det gamle klubhus.

Banen der sejles på, bestemmes for hver sejlads senest 45 minutter før første start. Farvands­af­­-mærkninger respekteres kun dersom der gøres udtrykkeligt opmærksom derpå, undtagen er dog

Vraldkosten, der altid respekteres. Mærke nr. 7 er desuden et begrænsningsmærke, der, undtagen når den er en del af banen, skal passeres på søsiden.

2. Antal starter:

Sejladserne afvikles på tirsdage i maj, juni, august og september.

For sæson 2019 gælder at sejladserne afvikles i ét løb med start kl. 18.45 (i september dog kl. 18.15).

Tilmelding til den enkelte sejlads skal ske senest kl. 18.30 i det gamle klubhus, ved afkrydsning på tidtagerens løbsliste, og betaling af startgebyr på kr. 25,00 pr. båd. Er båden ikke tilmeldt, tildeles båden point som ikke startet.

3. Resultater:

Resultaterne vil blive oplæst i klubhuset efter hver sejlads og derefter vist på hjemmesiden.

4. Startprocedure:

Varselssignal: 1 hornsignal 5 minutter før start
Klarsignal: 1 hornsignal 4 minutter før start
Et-minut: 1 hornsignal 1 minut før start
Startsignal: 1 hornsignal

Eventuelle ”tyvstarter” signaleres ved 3 korte hornsignaler. Ved måltagning gives et kort hornsignal.

6. Annullering:

Annullering af en sejlads vil blive signaleret ved 3 lange hornsignaler. Sejlads vil blive aflyst eller udsat, hvis vindstyrken gentagne gange er over 12 m/sek. i perioden kl. 17.45 – 18.00, samt ved helt manglende vind. Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at annullere, aflyse eller udsætte en sejlads.

7. Tidsbegrænsning:

Tidsbegrænsningen for fuldførelse af en sejlads er kl. 22.00. Tidsbegrænsningen signaleres med 3 lange hornsignaler. Undtaget er Ladies Cup, hvor tidsbegrænsningen er kl. 23.00.

8. Udsættelse af start:

Ved erhvervsskibsanløb gennem sejlrenden udsættes hele startproceduren eller den start, som man er i gang med, signaleret med 2 lange hornsignaler. Ny startprocedure påbegyndes, når renden igen er klar.

9. Tyvstart:

Tyvstart medfører diskvalifikation. Man kan frigøre sig for straf ved at vende tilbage til startsiden af linjen og starte korrekt.

10. Protester:

Protester afgives skriftligt til tidtageren på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd er i mål.

Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd, så hurtigt som muligt, ved at sætte protestflag (Flag ”B”), samt prajning, tilkendegive protesten. Ved brud på regler i Del 2, kan man frigøre sig for yderligere straf ved straks at sejle klar af andre deltagere og foretage en 720 gr. vending jf. regel 44.

11. Protestkomite:

Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget umiddelbart efter protesttidens udløb en protestkomite bestående af 3 medlemmer. Alle deltagere af sejladsen er pligtige til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomitéen.

12. Point:

Der gives point efter ISAF´s lavpoint system, jf. tillæg A. Der søges gennemført 16 sejladser samt Ladies Cup. De 10 bedste resultater indgår i det samlede resultat.

13. Målebrev:

Der sejles ikke med målerbrev, men sømiletiderne for de pågældende bådtype, med eller uden spiler, benyttes, i henholdsvis forårs- og efterårssæsonen. Sømiletiderne offentliggøres på opslagstavlen.

14. Mærkeberøring:

Hvis en båd berører et mærke, kan den rette fejlen ved hurtigst muligt at sejle klar af de øvrige deltagere, og derefter straks udføre én 360 gr. vending indeholdende én stagvending og  én bomning.

15. Startzonen:

Det er ikke tilladt at sejle i “zone for startende både” 10 min. før en start, hvis ikke man selv deltager i starten. Både der ligger i den gamle havn må dog sejle igennem zonen, men skal så vise størst muligt hensyn til de startende både.

16. Mållinien:

Det er ikke tilladt at krydse mållinien efter man er taget i mål. Man skal sejle nord om den røde målliniebøje eller direkte i gl. havn.

17. Manglende mærker:

I tilfælde af manglende mærker bør den forreste båd i hvert løb, så vidt det er muligt, erstatte det manglende mærke og ved prajning gøre de øvrige deltagere opmærksom på, at båden erstatter mærket. Båden vil så blive tildelt point svarende til ikke dårligere end dens aktuelle placering i serien.

18. Lanterneføring:

Lanterner skal tændes ved solnedgang. Tidspunkt for solnedgang anføres i starthuset.

19. Instruktør:

Det er tilladt at medtage en instruktør 3 gange i sæsonen, og dette skal meddeles ved tilmeldingen. Instruktøren må hverken være gast eller skipper. Instruktør er ikke tilladt ved Ladies Cup.

20. Ladies Cup:

Ladies Cup regnes ikke ind i det samlede resultat. Ladies Cup er åben for andre pigesejlere fra Limfjorden. Startgebyr ved Ladies Cup koster 50 kr. pr. båd.

21. Startzone:

22. Spiler:

Vil man sejle med spiler, skal man tilmeldes med denne. Man kan tilmelde ved sæson start, eller efter sommerferien. Man sejler så med handicap herfter i den del af sæsonen man er tilmeldt med spiler.