VENØ RUNDT – EFTERÅR

I efterårets Venø Rundt den 26. september 2020, sejles der med Jagt start (omvendt respit)

Første båd starter kl. 10:00, og herefter bådene efter omvendt respit, udregnet efter GPH mål.

For sjov (uden gyldig måler brev) og Texel fler-skrogs både starter kl. 10:30

Skippermøde kl. 09:00


Alle klubbens medlemmer er velkomne, man behøver ikke at have gyldig målbrev.

Der er morgenhygge i klubhuset fra kl 08:30 med kaffe og brød mm. a kr. 50,-.

Tilmelding til morgenmad til Søren Christiansen SENEST onsdag den 23. september 2020 kl. 23:59 på email: sc@cleancarpet.dk


Det er ikke nødvendigt med forhåndstilmelding til selve løbet. Tilmelding foregår VED AFKRYDSNING PÅ LISTE lagt frem i klubhuset senest kl. 08:30 på løbsdagen.


Læs mere om Venø Rundt og sejladsbestemmelser her