Duelighedsbevis

Teoretisk undervisning

I sejlklubbens lokaler på havnen hver tirsdag aften i vinterhalvåret – kursusstart d.

23. oktober 2018 kl. 18.30


Priser:

 • Kursusgebyr kr. 1.200,- for medlemmer af Struer Sejlklub ved kursusstart, 1.700,- hvis du ikke er medlem
 • Bøger m.v. kr. 1.200,- – 1.300,-
 • Evt. 2 timers brandkursus kr. 100,-
 • Eksamensgebyr til Teoretisk duelighedsprøve kr. 160,-

Teoretiske undervisning:

Den teoretiske undervisning til Duelighedsbeviset foregår om vinteren i Struer Sejlklubs lokaler på havnen og afsluttes med en eksamen. Der gennemføres i alt 40 moduler – 2 pr. aften og omfatter i sine hovedtræk følgende emner:

 • Navigation
 • Søvejsregler
 • Ansvar og vagthold
 • Havmiljøet
 • Sømandskab
 • Søsikkerhed
 • Forebyggelse og bekæmpelse af brand – herunder praktisk kursus som supplement
 • Fritidsfartøjets maskineri.

Undervisningsmaterialer:

Til undervisningen bruges følgende undervisningsmateriel og materialer:

 • Duelighedsbogen 7. udgave – 2. oplag
 • De internationale Søvejsregler 10. udgave -1. oplag
 • Afmærkning af danske farvande – 8. udgave
 • Opgavesamling til duelighedsprøven i sejlads – 8. udgave – 1. oplag
 • Søkort Kattegat 102 S
 • 6” kortpasser
 • Kurslineal Linex 2810
 • Plastlineal
 • Tegnetrekant
 • Alm. blypasser
 • Blyant – hård
 • Viskelæder

Har du spørgsmål til kurset kan du kontakte underviser Otto G. Jensen på ogj@ogj.dk

Har du spørgsmål til Struer Sejlklubs kurser i øvrigt kan du kontakte uddannelsesansvarlig Frank Høgsberg på rmh@live.dk


Tilmelding og betaling til kurset her: