DM H-Båd 2019

Struer Sejlklub afholder DM for H-både i uge 27 2019

Struer Sejlklub har fået tildelt arrangementet af DM for H-både 2019 til afvikling i uge 27, 2019

På baggrund af bl.a. et flot, veltilrettelagt og godt gennemført VM – udtagelsesstævne i maj måned 2018 har Foreningen af Danske H-bådssejlere tildelt Struer sejlklub afviklingen af DM i 2019.

Struer Sejlklub er meget stolt af at dette er sket og vil gå ydmygt til opgaven for at få den løst på samme højde som de øvrige stævner Struer sejlklub har gennemført.

Struer Sejlklub kan takke vore mange sponsorer for at slutte op omkring de stævner og aktiviteter klubben i øvrigt får stablet på benene – men der skal også rettes en stor tak til de mange frivillige i klubben som hjælper til for at få et sådant stort arrangement til at lykkes.

Nu skal Struer Sejlklub således igen i gang med at planlægge et stor kapsejladsstævne og vi håber igen, at de mange frivillige vi har nydt godt af igennem tiderne, igen vil slutte op omkring arbejdet og ser gerne også at nye frivillige melder sig under fanerne.

Afviklingen af kapsejladser i Struer er en god måde for sejlklubben at profilere sig ligesom det også er med til at profilerer Struer – Struer som Lydens By. Det er Struer Sejlklubs håb, at vi igen kan samarbejde med Struer Kommune omkring et DM-arrangement.

Det må forventes at der kommer omkring 35 både til stævnet hvilket svarer til 105 sejlere og derudover familie og venner som følger sejlerne. Der vil således blive brug for hjælpere, overnatningsmuligheder osv., hvor Struer sejlklub i den kommende tid vil rette henvendelse til.

På vegne af Struer Sejlklub

Otto G. Jensen