Tilmelding og kontingentbetaling

På denne side kan du oprette et medlemsskab af Struer Sejlklub:


Nyt medlemsskab:

Klik på: A) Nyt medlem med båd eller A) Nyt medlem uden båd og følg vejledningen


Kontingentbetaling for medlemmer af Struer Sejlklub:

Klik på: Kontingentbetaling Aktivemedlemmer uden båd 2018 eller Kontingentbetaling Fartøjsmedlemsskab 2018

Kontingentet skal være betalt senest d. 1. april 2018