Speedbådskort

Reglerne siger at du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk.
  • er planende
  • fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Du kan se mere her


Bemærk

Hvis du som minimum har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og erhvervet bevis herfor skal du ikke samtidig have et speedbådskørekort


Der afholdes kurser i april og maj 2018. Kurserne fordeler sig over to aftner med efterfølgende prøve – også en aften. De tre aftner ligger inden for 5-7 dage.

Første aften: kl. 18.30 til 22.00 teori i klubbens lokaler – Ved Fjorden 14, Struer

Anden aften: fra kl. 18.00 Praktisk træning i hold

 

Prøven består af en Multiple choice, der tager ca. 45. min. Derefter er der praktisk prøve på vandet i hold – varighed pr. hold ca. 45 min.