Speedbådskørekort

Reglerne siger at du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk.
  • er planende
  • fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Du kan se mere her


Bemærk

Hvis du som minimum har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og erhvervet bevis herfor skal du ikke samtidig have et speedbådskørekort


Der afholdes kursus d. 13.+ 16. august 2018. Prøven afholdes d. 20. august.

Max deltagerantal: min 6 – max 9

Mandag d. 13. august kl. 18.00 til 22.00 teori i klubbens lokaler – Ved Fjorden 14, Struer

Torsdag d. 16. august kl. 17.00 til 21.00 praktisk træning og teori

Mandag d. 20. august kl. 17.00 til 21.00 prøve

Prøven består af en Multiple choice, der tager ca. 45. min. Derefter er der praktisk prøve på vandet i hold – varighed pr. hold ca. 45 min.


Samlet pris for undervisning og prøve er:

Medlemmer af Struer Sejlklub kr. 800,- Øvrige 1.000,-

Tilmelding og betaling senest 1. august

Er du medlem af Struer Sejlklub betaler du 1.000,- ved tilmelding og får refunderet 200,- på første kursusdag