Speedbådskort

Reglerne siger at du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk.
  • er planende
  • fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Du kan se mere her


Bemærk

Hvis du som minimum har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og erhvervet bevis herfor skal du ikke samtidig have et speedbådskørekort


Program for kurset d. 21.-22. juni:

D. 21. juni kl. 18.30 til 22.00 teori i klubbens lokaler – Ved Fjorden 14, Struer

D. 22. juni. kl. 18.00 Praktisk træning i hold

 

Prøven består af en Multiple choice, der tager ca. 45. min. Derefter er der praktisk prøve på vandet i hold – varighed pr. hold ca. 45 min.

Prøven aflægges tirsdag d. 27. juni