Struer Sejlklubs Sejlerskole

I Struer Sejlklub har vi sejleruddannelser på mange niveauer. Vi arrangerer både teoretiske og praktiske kurser, såvel for medlemmer af Struer Sejlklub og for andre intresserede. Hvis kurset indbefatter brug af klubbens både kræver det medlemskab af klubben. Hvis det er et teoretisk kursus kan man deltage, selv om man ikke er medlem. Der er deltagerbetaling for kurserne – en medlemspris og en pris for ikke-medlemmer.


Sejlerskolens både

Struer Sejlklubs Sejlerskole råder over H-både og J80’ere til undervisningen


Instruktører

Struer Sejlklubs instruktører er først og fremmest erfarne sejlere og de fleste har egen båd og flere har gennemgået diverse kurser under Dansk Sejlunion.

Instruktørerne tilbydes løbende kurser under Dansk Sejlunion til vedligeholdelse og videreudvikling af deres kompetencer.

Struer Sejlklubs sejlerskoles instruktørpolitik:

Ud af sin medlemsskare søger Struer Sejlklub, at have instruktører og videreuddanne disse i nødvendigt omfang således, at de besidder evner – såvel fagligt som pædagogiske – og således at de kan indgå i et team af instruktører.


Forventninger til elever i sejlerskolen

Når en elev er tilmeldt et kursus forventes det at eleven deltager aktivt i undervisningen, og at der ved evt. fravær fra en undervisningsdag er meldt afbud til instruktøren.