Begyndersejlads

Praktisk undervisning

…hvor du træner med en erfaren sejler ombord.

Går du med tanker om at anskaffe en sejlbåd, eller evt. skifte din motorbåd ud med en sejlbåd, men holder dig tilbage, fordi du måske ikke kan finde ud af alt det med tovværk, skøder og sejl, så meld dig til begyndersejlads.

Vi underviser efter DS’s undervisningsplan.

Struer Sejlklub tilbyder begyndersejlads, hvor der øves 1 gang om ugen sommeren igennem. Vi sejler i klubbens H-både eller J80. Sammen med en erfaren instruktør vil du lære at håndtere båden for sejl, både ude på vandet, men også ved havnemanøvrer. Der øves mand over bord, at lægge til ved bøje, trimme sejl til den aktuelle vindretning, og styre efter kompas. Vi begynder med en aften, hvor vi hilser på hinanden og hører om erfaringer samt ønsker, hvorefter vi sammensætter hold.


Instruktører

Struer Sejlklubs instruktører er først og fremmest erfarne sejlere og de fleste har egen båd og flere har gennemgået diverse kurser under Dansk Sejlunion.

Instruktørerne tilbydes løbende kurser under Dansk Sejlunion til vedligeholdelse og videreudvikling af kompetencer.

Instruktørerne er medlem af Struer Sejlklub


Struer Sejlklub sætter sikkerheden højt

Derfor skal alle ombord på bådene have redningsvest eller svømmevest på.

Til hver båd tilknyttes en sikkerhedstaske som medbringes til hver sejlads og som efter sejladserne tages i land for gennemgang og vedligeholdelse.

Sikkerhedstasken indeholder:

  • VHF-radio
  • Førstehjælpspakke med isposer
  • Nødraketpakke
  • Nødblus
  • Lommelygte
  • Logbog
  • Kniv

En træningsaften

I tilfælde af dårligt vejr gennemføres undervisning i land eller i båden efter instruktørens skøn.

Forud for hver lektion samles elever og instruktører i klubhuset for gennemgang af aftenens program.

Det forventes at du som elev deltager i undervisningen med respekt for havmiljøet og besætningens sikkerhed og til stadighed er med til at udvikle samarbejdet omkring besætningen – før, under og efter sejladserne.

Som led i undervisningen skal du som elev lære at være såvel skipper som besætningsmedlem med det ansvar og de beføjelser dette medfører.

Træningsaftenen slutter i klubhuset. Her er der mulighed for at så snakket aftenen igennem – også med de andre både og opbygge et netværk til gavn for det videre liv i sejlklubben.

Som elev vil du blive tilbudt en række aktiviteter, så som weekendture, aftenture og evt. prøve at deltage på en af kapsejladsbådene tirsdagen eller onsdagen. Endvidere vil du, hvis du har interesse og evner for kapsejlads få mulighed for sammen med en instruktør at deltage i DM for Begynderbåde.


Afbud

Er du forhindret i at deltage en aften er det vigtigt at du melder afbud til instruktøren.


Yderligere information

Otto G. Jensen (kontaktperson)

Tlf.: 4025 2088  ogj@ogj.dk


Tilmelding

Hvis du ønsker at sejle begyndersejlads, kan du tilmelde dig og betale her

Du skal være medlem af Struer Sejlklub senest ved kursusstart for at deltage i kurset.